U Nar. nov. br. 127 od  20. prosinca 2017. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o europskim radničkim vijećima https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_12_127_2878.html koji stupa na snagu 28. prosinca 2018.

Navedenim izmjenama se u pravni poredak RH prenose Direktive propisane čl. 1. Zakona o izmjenama te je propisano da je Središnja uprava dužna planirati sastanke kako bi se olakšalo sudjelovanje svim članovima pregovaračkog odbora, a ako ne mogu prisustvovati sastanku, dužna im je osigurati, ako je to s obzirom na okolnosti moguće, upotrebu informacijskih i komunikacijskih tehnologija, odnosno tehnologija koje omogućuju daljinsku komunikaciju.

Natrag