U Nar. nov., br. 14/17 od 15. veljače 2017. objavljena je Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta koja stupa na snagu 23. veljače 2017. godine.

Za sudionike postupaka javne nabave od značaja je podatak da dosadašnja Uprava za sustav javne nabave stupanjem na snagu ovog akta formalnopravno postaje Uprava za politiku javne nabave.

Natrag