U Nar. nov., br. 15 od 17. veljače 2017. objavljena je Uredba o ljetnom računanju vremena u 2017. godini http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_02_15_350.html, a koja stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama, odnosno 25. veljače 2017.

Sukladno navedenoj Uredbi, ljetno računanje vremena:

♦ počinje: 26.ožujka 2017. godine u 02 h 00 min i 00 s, tako što se pomicanjem za jedan sat unaprijed vrijeme u 02 h 00 min i 00 s računa kao 03 h 00 min i 00 s,

♦ završava: 29. listopada 2017. godine u 03 h 00 min i 00 s, tako što se pomicanjem za jedan sat unatrag vrijeme u 03 h 00 min i 00 s računa kao 02 h 00 min i 00 s.

Natrag