U Nar. nov., br. 30/17 od 3. travnja 2017. objavljena je Odluka Ustavnog suda U-I-4301/2005 od 7. ožujka 2017., kojom je ukinut Zakon o pravobranitelju za djecu (Nar. nov. br., 96/03; u nastavku: Zakon).

Prema obrazloženju iz toč. 10. Odluke, osporenim Zakonom uređuje se ustrojstvo, djelokrug i način rada državnog tijela. Ustavni zahtjev o načinu donošenja organskih zakona ne odnosi se samo na državna tijela osnovana Ustavom, već na sva državna tijela. Stoga je za donošenje istoga bila potrebna većina glasova svih zastupnika u Hrvatskom saboru, dok je Zakon donesen običnom većinom.

Sukladno toč. II. Odluke Ustavnog suda RH, ukinuti Zakon o pravobranitelju za djecu prestaje važiti 1. kolovoza 2017. godine.

Natrag