Temelji kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Nar. nov., br. 128/17) zaključili su Vlada RH i HRVATSKI STRUKOVNI SINDIKAT MEDICINSKIH SESTARA, SINDIKAT HRVATSKIH UČITELJA, NEZAVISNI SINDIKAT ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA, HRVATSKI SINDIKAT DJELATNIKA U KULTURI, NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U HRVATSKOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI HRVATSKE, NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U SREDNJIM ŠKOLAMA HRVATSKE, SINDIKAT ZAPOSLENIH U HRVATSKOM ŠKOLSTVU - PREPOROD, SINDIKAT ZAPOSLENIKA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI HRVATSKE, HRVATSKI LIJEČNIČKI SINDIKAT, SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_12_128_2946.html

Natrag