TEB-ov Facebook NAGRADNI NATJEČAJ "Lajkaj, podijeli i osvoji pretplatu na Večernji list"

 

Prvih trideset (30) najbržih nagrađujemo tromjesečnom pretplatom na Večernji list s isporukom na njihove adrese!

Sve što trebate učiniti je lajkati našu Facebook stranicu (ako već niste) i na svom Facebook profilu (zidu) JAVNO PODIJELITI našu objavu (prikvačenu na vrhu naše Facebook stranice): "Pretplatite se na TEB-ov časopis Financije, pravo i porezi za 2018. i ostvarite pravo na neograničeno telefonsko savjetovanje s TEB-ovim savjetnicima!"

Prvih trideset (30) najbržih objavit ćemo na našoj Facebook stranici dana 30.11.2017.

Pravila nagradnog natječaja pročitajte u nastavku.

Sretno svim natjecateljima!


 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

 

Članak 1.
NAZIV NAGRADNOG NATJEČAJA

Naziv nagradnog natječaja je: "Lajkaj, podijeli i osvoji pretplatu na Večernji list" (dalje: nagradni natječaj).

 

Članak 2.
ORGANIZATOR NAGRADNOG NATJEČAJA

Organizator nagradnog natječaja je TEB Poslovno savjetovanje d.o.o., Trg žrtava fašizma 15, Zagreb (u daljnjem tekstu: Organizator).

Za nagradni natječaj na snazi su navedena Pravila koja su obvezna za sve sudionike. Organizator zadržava sva prava izmjene Pravila nagradnog natječaja u bilo kojem trenutku tijekom njegovog trajanja, bez prethodne najave. Ova Pravila, kao i svaka njihova promjena, bit će objavljena i počinju vrijediti od datuma objave na službenoj internet stranici Organizatora (www.teb.hr).

 

Članak 3.
NAGRADA

Organizator nagrađuje trideset (30) najbržih sudionika nagradnog natječaja tromjesečnom pretplatom na Večernji list (dalje: nagrada), koji će biti dostavljan na adresu dobitnika. Predmetna pretplata uključuje pretplatu na Večernji list u razdoblju od tri mjeseca od ponedjeljka do petka, bez subota i nedjelja.

Predmetnu pretplatu na Večernji list mogu će je ostvariti samo na područjima na kojima se organizira dostava Večernjeg lista. Popis područja na kojima se organizira dostava Večernjeg lista nalaze se na slijedećoj poveznici: Područja dostave Večernjeg lista.

Sudionici čije adrese se nalaze na područjima na kojima se ne organizira dostava Večernjeg lista ne mogu sudjelovati u nagradnom natječaju.

 

Članak 4.
SVRHA I CILJ NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatorovog časopisa "Financije, pravo i porezi" u Republici Hrvatskoj.

Cilj nagradnog natječaja je odabir trideset (30) najbržih sudionika koji ispune uvjete iz čl. 6. ovih Pravila.

 

Članak 5.
TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj započinje dana 11.10.2017. od trenutka objave na na Facebook stranici Organizatora: https://www.facebook.com/TEB.poslovno.savjetovanje/, a završava dana 15.11.2017. u 15:00 sati ili do trenutka ispunjenja uvjeta iz čl. 6. ovih Pravila.

 

Članak 6.
NAČIN SUDJELOVANJA

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju sudionici trebaju ispuniti sljedeće uvjete:

  • treba biti državljanin Republike Hrvatske,
  • lajkati Facebook stranicu Organizatora i
  • na svom Facebook profilu (zidu) JAVNO PODIJELITI OBJAVU ORGANIZATORA: "Pretplatite se na TEB-ov časopis Financije, pravo i porezi za 2018. i ostvarite pravo na neograničeno telefonsko savjetovanje s TEB-ovim savjetnicima".

U slučaju neispunjenja jednog ili više od gore navedenih uvjeta, sudionik neće biti uzet u obzir prilikom odabira trideset (30) najbržih sudionika nagradnog natječaja.

 

Članak 7.
MOGUĆNOST SUDJELOVANJA

Nagradni natječaj je otvoren za sve državljane Republike Hrvatske starije od 18 godina, registrirane na stranici Facebook: https://www.facebook.com s vlastitim imenom i prezimenom. Profili za koje Organizator ocijeni da su lažni ili profili s nadimcima biti će diskvalificirani.

Da bi sudjelovao u nagradnom natječaju, sudionik treba imati navršenu najmanje 18 godina u trenutku početka natječaja, te mora imati prebivalište na području Republike Hrvatske. Osobe mlađe od 18 godina nemaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju.

Pravo sudjelovanja u natječaju nemaju zaposlenici ni stalni suradnici Organizatora, kao niti članovi njihovih užih obitelji. Nagrada nije prenosiva. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se podaci i materijali mogu od strane Organizatora koristiti u promotivne svrhe, a bez da se za to treba tražiti bilo kakav daljnji pristanak sudionika, odnosno bez naknade sudioniku. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici, njihovo ime, adresa i fotografija mogu, od strane Organizatora, objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Svaki sudionik može sa samo jednom objavom sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa čl. 6. ovih Pravila. Dodatne objave istog sudionika neće biti uzete u obzir prilikom odabira dobitnika.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici bezuvjetno prihvaćaju ova Pravila.

 

Članak 8.
OBJAVA DOBITNIKA

Dobitnici nagrade biti će objavljeni dana 30.11.2017. na Facebook stranici Organizatora: https://www.facebook.com/TEB.poslovno.savjetovanje/.

 

Članak 9.
NAČIN PREUZIMANJA NAGRADE

Proglašeni dobitnici obvezuju se u roku od 3 dana od objave prema čl. 8. dostaviti na e-mail adresu Organizatora (teb@teb.hr) potrebne podatke za dostavu nagrade (ime i prezime, e-mail, kontakt telefon, adresa i kućni broj, grad (općina) i poštamski broj.

Po završetku nagradnog natječaja, a u roku od 7 radnih dana od dana dostave podataka iz prethodnog stavka, nagrada će se početi dostavljati na adresu dobitnika putem dostavne službe Večernjeg lista, osim na područja iz čl. 3. ovih Pravila na kojima se ne organizira dostava Večernjeg lista.

Troškove dostave snosi Organizator.

 

Članak 10.
POSEBNE NAPOMENE

Sudionici u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačiju nagradu od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora, a sadržana u čl. 3. ovih Pravila. Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljeni sadržaj ili prekinuti nagradni natječaj.

Svi Sudionici odgovorni su za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzročiti svojim sudjelovanjem u nagradnom natječaju.

Sudionici mogu uputiti bilo kakav upit vezano uz nagradni natječaj na službenu e-mail adresu Organizatora (teb@teb.hr).

Nagradni natječaj može se prekinuti u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

Facebook nije odgovoran za promociju, niti ima veze s ovim natječajem, te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika.

Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja nagradnim natječajem, niti je natječaj na bilo koji način povezan sa Facebookom. Sudionik nagradnog natječaja dostavlja podatke Organizatoru, a ne Facebooku.

Natrag