U Nar. nov., br. 57 od 14.6.2017. objavljen je Sporazum o izmjeni Dodatka I Kolektivnog ugovora ugostiteljstva.

Ovaj sporazum stupa na snagu 22. lipnja, a primjenjuje se od 1. svibnja 2017.

Natrag