U Nar. nov., br. 1 od 2.1.2017. objavljen je Pravilnik o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji je stupio na snagu 3.1.2017.

Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti, opseg i naknada za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate svih ili pojedinih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Natrag