U Nar. nov., br. 30/17 od 3. travnja 2017. objavljen je Pravilnik o utvrđivanju visine nagrada i naknada troškova zastupniku po službenoj dužnosti, a stupio je na snagu 4. travnja 2017. godine.

Pravilnik je donesen na temelju čl. 19. st. 4. i čl. 196. st. 1. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 115/16) i njime se utvrđuje visina nagrada i naknada troškova:

  1. zastupniku po službenoj dužnosti kojeg postavlja porezno tijelo temeljem čl. 19. st. 1. Općeg poreznog zakona,
  2. zastupniku po službenoj dužnosti kojeg postavlja nadležni sud na zahtjev poreznog tijela temeljem čl. 19. st. 2. Općeg poreznog zakona.
Natrag