U Nar. novi. br. 19 od 3.3.2017. objavljen je Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu. Pravilnik stupa na snagu 4.3.2017.

Ovim se Pravilnikom propisuje podnošenje jedinstvenog zahtjeva i način provedbe:

- mjera iz programa izravnih plaćanja, te detaljni uvjeti i postupci za ostvarivanje:

1. osnovnog plaćanja, dodjelu i korištenje prava na plaćanja iz nacionalnih rezervi, prijenos prava na plaćanja

2. plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš, preraspodjeljenog plaćanja, plaćanja za mlade poljoprivrednike, proizvodno vezane potpore i programa za male poljoprivrednike

- mjera državne potpore koje se financiraju iz državnog proračuna, te detaljni uvjeti i postupci za ostvarivanje potpore:

1. u iznimno osjetljivim sektorima za: duhan, mliječne krave, rasplodne krmače, maslinovo ulje

2. za IAKS mjeru ruralnog razvoja za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja

- IAKS mjera ruralnog razvoja iz čl. 10. st. 5. Zakona o poljoprivredi (Nar. nov., br. 30/15) predviđene Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

 

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja (Nar. nov., br. 20/16 - 91/16).

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja (Nar. nov., br. 20/16 - 91/16) završit će se po odredbama toga pravilnika.

Natrag