U Nar. nov., br. 132/17 od 29.12.2017. objavljen je Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 29.12.2017.

Pravilnikom se uređuju opći uvjeti i pravila odobravanja potpora, korisnici i vrste programa za koje se može odobriti potpora, te nadzor provedbe i korištenja potpora dodijeljenih turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima Hrvatske.

Sredstva potpore su bespovratna, a dodjeljuju se iz 7,5% ukupno uplaćenih sredstava turističke članarine koja se izdvajaju na posebni račun Hrvatske turističke zajednice i koriste namjenski za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima.

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (Nar. nov., br. 19/11, 53/12, 91/12, 28/13, 156/14).

Natrag