U Nar. nov., br. 42 od 28.4.2017. objavljen je Pravilnik o postupku sklapanja prethodnog sporazuma o transfernim cijenama.

Ovim Pravilnikom podrobnije se razrađuje provedba Zakona o porezu na dobit (u nastavku: Zakon) i to o postupku i načinu, sadržaju, rokovima važenja i iznosima troškova sklapanja prethodnog sporazuma o transfernim cijenama i ugovornim odnosima (u nastavku: Sporazum) iz članka 14.a Zakona. Sporazum se može sklopiti kao:

1. jednostrani Sporazum između poreznog obveznika i Porezne uprave ili

2. dvostrani ili mnogostrani Sporazum između poreznog obveznika i Porezne uprave te povezanih osoba poreznog obveznika i poreznih tijela drugih država u kojima su povezane osobe rezidenti, a s kojima se takav Sporazum može sklopiti temeljem ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili drugog međunarodnog sporazuma.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana nakon objave.

Natrag