U Nar. nov., br. 105 od 27.10.2017. objavljen je Pravilnik o postupanju prilikom opće procjene privremenosti rada upućenoga radnika i privremenosti poduzimanja ekonomskih aktivnosti poslodavca u Republici Hrvatskoj (u nastavku: Pravilnik), koji stupa na snagu 4. studenoga 2017.

Ovim se Pravilnikom propisuje postupanje središnjeg tijela državne uprave nadležnoga za nadzor primjene propisa o radu i zaštiti na radu, odnosno drugih središnjih tijela državne uprave u čijem je djelokrugu, u skladu s posebnim propisom, obavljanje poslova inspekcijskoga nadzora nad provedbom posebnih propisa kojima se uređuju radni odnosi, odnosno uvjeti rada, tijekom inspekcijskoga nadzora privremene naravi upućivanja radnika i privremenosti poduzimanja ekonomskih aktivnosti poslodavca u Republici Hrvatskoj.

Natrag