U Nar. nov., br. 52/17 od 2.6.2017. objavljen je Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 10.6.2017.

Pravilnik uređuje uvjete i način obavljanja djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju, profesionalno usmjeravanje, obrazovanje radi povećanja zapošljivosti radne snage kada te djelatnosti obavljaju pravne i fizičke osobe izvan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Navedene djelatnosti mogu obavljati pravne osobe kao trgovačka društva, a fizičke osobe kao samostalnu djelatnost.

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (Nar. nov., br. 8/14).

Natrag