U Nar. nov., br. 100/17 od 11.10.2017. objavljen je Pravilnik o načinu evidentiranja izdanih i iskorištenih putnih karata u javnom pomorskom prometu (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 1.3.2018.

Pravilnikom se uređuju pravila i postupci u svrhu evidentiranja u Informatičkom sustavu javnog prijevoza svih putnih karata korisnika javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu u nacionalnoj plovidbi u Republici Hrvatskoj, podrobnije se uređuje postupak razmjene podataka, uređuje se identifikator putne karte, zaštitni kod brodara, utvrđuje se struktura podataka putne karte, oblik i struktura podataka o pristupnim točkama.

Pravilnikom se uređuje i način korištenja podataka prikupljenih u Informatičkom sustavu javnog prijevoza za potrebe Hrvatskog integriranog pomorskog informacijskog sustava.

Natrag