U Nar. nov., br. 1 od 2.1.2017. objavljen je Pravilnik o međusobnim odnosima jedinica područne (regionalne) samouprave i pravne osobe iz članka 46. stavka 4. Zakona o lokalnim porezima, koji je stupio na snagu 3.1.2017.

Ovim Pravilnikom uređuju se međusobni odnosi jedinica područne (regionalne) samouprave i pravne osobe iz članka 46. stavka 4. Zakona, radi izdavanja i uručenja rješenja kojim se utvrđuje porez na cestovna motorna vozila, naplate i uplate naplaćenog poreza na račun nadležne jedinice područne (regionalne) samouprave te vođenje evidencije i provođenje kontrole od strane jedinica područne (regionalne) samouprave nad postupkom uplate prihoda od naplaćenog poreza.

Natrag