U Nar. nov., br. 116/17 od 24.11.2017. objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 02.12.2017.

Pravilnikom se propisuje isplata paušalnog iznosa subvencije plaće (u iznosu od 50% minimalne plaće) poslodavcima (koji zapošljavaju osobe s invaliditetom) i osobama s invaliditetom koje se samozapošljavaju u skladu s propisanim postupcima u Pravilniku do procjene radne učinkovitosti u centru za profesionalnu rehabilitaciju prema Pravilniku o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, a najduže do 31.12.2019.

Natrag