U Nar. nov., br. 36/17 od 13.4.2017. objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim pomagalima (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 28.4.2017.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (Nar. nov., br. 7/12 - 108/16 - ispr.) Popis pomagala iz čl. 7. st. 3. mijenja se, otisnut je uz Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Natrag