U Nar. nov., br. 20/17 od 8.3.2017. objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascu zahtjeva za izdavanje međunarodne uvozne potvrde, potvrde o krajnjem korištenju i potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 16.3.2017.

U NN 20/2017, Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascu zahtjeva za izdavanje međunarodne uvozne potvrde, potvrde o krajnjem korištenju i potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom

Pravilniku o obrascu zahtjeva za izdavanje međunarodne uvozne potvrde, potvrde o krajnjem korištenju i potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom (Nar. nov., br. 44/14) Prilog I. Zahtjev za izdavanje međunarodne uvozne potvrde za robu s dvojnom namjenom i Prilog II. Zahtjev za izdavanje potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom zamjenjuju se prilozima I. i II., koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

Natrag