U Nar. nov., br. 43 od 3.5.2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o žigu, koji stupa na snagu 11. svibnja 2017.

Ovim Pravilnikom u Pravilniku o žigu ( Nar. nov., br. 117/07 - 125/13), u čl. 2. st. 1. toč. 16., čl. 13. st. 1. toč. 10., čl. 15. st. 1. toč. 5., čl. 19. st. 1. toč. 6., čl. 22. st. 1. toč. 6., čl. 24. st. 2. toč. 7., čl. 25. st. 1. toč. 11., čl. 28. st. 1. toč. 8. i čl. 29. st. 1. toč. 6. riječi: »ili pečat« brišu se.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti dosadašnji obrasci: Ž-1, Ž-2, Ž-3 i MŽ-1, te se počinju primjenjivati novi obrasci Ž-1, Ž-2, Ž-3 i MŽ-1 koji čine njegov sastavni dio.

Natrag