U Nar. nov., br. 69/17 od 14.7.2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu koji stupa na snagu 22.7.2017.

Pravilnikom su izmijenjene pojedine odredbe Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu.

Natrag