U Nar. nov., br. 132/17 od 29.12.2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 01.01.2018.

Tiskanica T-5 Prijava na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti zamjenjuju se novom tiskanicom koja je tiskana uz Pravilnik.

Tiskanice »Prijava o ozljedi na radu« i »Prijava o profesionalnoj bolesti«, zamjenjuju se novim tiskanicama koje su tiskane uz Pravilnik.

Natrag