U Nar. nov., br. 2/17 od 4.1.2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Izmjenama Pravilnika brisan je rok predaje godišnjeg izvještaja o obvezama za proračunske korisnike državnog proračuna koji je bio 10. siječnja (15. siječnja - konsolidirani izvještaj), a postaje 31. siječnja (28. veljače - konsolidirani izvještaj). Tako svi obveznici proračunskog računovodstva predaju ovaj izvještaj za proračunsku godinu kao dio seta godišnjeg izvještavanja. Više možete pročitati u okružnici koju možete preuzeti ovdje.

Natrag