U Nar. nov., br. 1 od 2.1.2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit, koji je stupio na snagu 3.1.2017. osim čl. 1., čl. 2. u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje paušalne osnovice poreza na dobit u visini od 45.000,00 kuna, čl. 14. st. 2. i čl. 17. u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje troškova sredstava za osobni prijevoz koji stupaju na snagu 2. siječnja 2018. godine.

Ovim se Pravilnikom podrobnije propisuje provedba Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16 i 115/16).

Natrag