U Nar. nov., br. 132/17 od 29.12.2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 06.01.2018.

Natrag