U Nar. nov., br. 99 od 6.10.2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju koji stupa na snagu 14.10.2017.

Ovim Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 82/14 i 17/15).

Natrag