U Nar. nov., br. 42 od 28.4.2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima.

Navedenim Pravilnikom promijenjene su najviše kamatne stope za obračun matematičke pričuve.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Natrag