U Nar. nov., br. 67/17 od 12.7.2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija koji stupa na snagu 13.7.2017.

Ovim Pravilnikom ukida se obveza tromjesečnog izvještavanja, tj. propisuje obveza sastavlja financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja i za poslovnu godinu; ukida se obveza ovjere pečatom; uvodi se obveza sastavljanja bilješki i za neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo; uređuje se sastavljanje, potpisivanje i predaja financijskih izvještaja u slučaju brisanja neprofitne organizacije iz Registra; te propisuju novi obrasci financijskih izvještaja i obrazac RNO i RNO-P.

Natrag