U Nar. nov., br. 69/17 od 14.7.2017. objavljen je Pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima koji stupa na snagu 15.7.2017.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način provođenja inspekcijskog nadzora i kontrole usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima, mjere i radnje inspektora te način i uvjeti uvoza i izvoza voća i povrća.

Natrag