U Nar. nov., br. 41 od 27.4.2017. objavljen je Pravilnik izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 1. svibnja 2017.

Ovim Pravilnikom:

  • mijenjaju se odredbe o oporezivanju usluga iznajmljivanja pokretne materijalne imovine te plovila,
  • mijenjaju se odredbe o oporezivanju jestivih ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla te hrane za životinje, osim hrane za kućne ljubimce,
  • dopunjuju se odredbe o oslobođenju temeljem čl. 45. st. 1. toč. 1. Zakona o PDV-u,
  • propisuje se odredba prema kojoj se tromjesečni porezni obveznici mogu odlučiti za podnošenje prijava za razdoblje iz čl. 84. st. 1. Zakona o PDV-u najkasnije do 15. siječnja tekuće godine,
  • mijenjaju se Obrazac PDV-P i Obrazac ZP-PDV i sastavni su dio ovoga Pravilnika.
Natrag