U Nar. nov, br. 51 od 31.5.2017. objavljeni su Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika sadrže popis proračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, popis proračunskih korisnika državnoga proračuna, popis izvanproračunskih korisnika državnoga proračuna, popis izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Natrag