U Nar. nov. br. 131 od 28.12.2017. objavljene su Odluke o isplati materijalnih prava i drugih prava, i to:

›  Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u ustanovama kulture,

›  Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,

›  Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i

›  Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi.

Odluke stupaju na snagu 29. prosinca 2017.

Prema ovim Odlukama, materijalna prava i druge naknade ugovorene kolektivnim ugovorom za pojedine javne službe isplatit će se za mjesec prosinac 2017. godine, te siječanj i veljaču 2018. godine, u visini i na način na koji su ugovoreni.

Natrag