U Nar. nov., br. 118/17 od 30. studenoga 2017. objavljena je Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada i o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama, a stupa na snagu 1. prosinca 2017.

Uslijed činjenice da je 1.11.2017. istekao Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Nar. nov., broj 24/17) i da tijekom 11. mjeseca nije sklopljen novi takav kolektivni ugovor, Vlada RH je donijela predmetnu Odluku temeljem koje će se:

- materijalna prava i druge naknade (ugovorene TKU-om koji je istekao) isplatiti za mjesec studeni 2017., u visini i na način na koji su ugovorene, a

- osnovica za obračun plaće u javnim službama utvrđuje se u visini od 5.421,54 kuna bruto i primjenjuje se od 1. studenoga 2017. godine, počevši s plaćom za mjesec studeni 2017. godine, koja se isplaćuje u mjesecu prosincu 2017. godine.

Natrag