U Nar. nov., br. 87 od 31.8.2017. objavljena je Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_08_87_2076.html , koja stupa na snagu 1. rujna 2017.

Osnovica za obračun plaće u javnim službama,  u visini od 5.315,24 kn bruto,  primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec kolovoz 2017., koja se isplaćuje u mjesecu rujnu 2017.

Natrag