U Nar. nov., br. 122 od 8.12.2017. objavljena je Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018.

Prema Odluci, ukupna godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 31.000 dozvola. Godišnja kvota za produženje već izdanih dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 9.000 dozvola. Godišnja kvota dozvola za novo zapošljavanje stranaca u Repub­lici Hrvatskoj iznosi 21.210 dozvola i to kako slijedi:

1. GRADITELJSTVO

10.770 dozvola

2. BRODOGRADNJA

1.408 dozvola

3. TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

4.660 dozvola

4. KULTURA

22 dozvole

5. PROMET

765 dozvola

6. ZDRAVSTVO

70 dozvola

7. SOCIJALNA SKRB

5 dozvola

8. PREHRAMBENA INDUSTRIJA

770 dozvola

9. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

580 dozvola

10. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO

260 dozvola

11. METALNA INDUSTRIJA

1.600 dozvola

12. INFORMATIKA

300 dozvola.

Uvažavajući stanje na tržištu rada, utvrđuje se godišnja kvota dozvola za sezonski rad u poljoprivredi i šumarstvu koja iznosi 540 dozvola. U okviru premještaja unutar društva utvrđuje se godišnja kvota dozvola za osobe premještene unutar društva koja iznosi 250 dozvola.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Natrag