U Nar. nov., br. 105 od 27.10.2017. objavljena je  Odluka o prestanku važenja Pravilnika o obrascima za dostavljanje statističkih podataka tijelima koja obavljaju poslove državne statistike koja stupa na snagu 4. studenoga 2017.

Ovom Odlukom prestaje važiti Pravilnik o obrascima za dostavljanje statističkih podataka tijelima koja obavljaju poslove državne statistike (»Narodne novine«, broj 3/2000.).

Natrag