U Nar. nov., br. 132/17 od 29.12.2017. objavljena je Odluka o porezima Grada Malog Lošinja (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Ovom Odlukom određuju se vrste lokalnih poreza koji predstavljaju prihod Grada Malog Lošinja, stope i visine poreza, porezni obveznici, porezna osnovica, način obračuna, razreza i praćenja poreza.

Porezi Grada Malog Lošinja su: 1. porez na potrošnju, plaća se po stopi od 3% na propisanu osnovicu (prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost, sukladno st. 2. čl. 23. Zakona o lokalnim porezima), 2. porez na kuće za odmor, plaća se u visini od 15,00 kn po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Danom stupanja na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 53/09, 42/10).

Natrag