U Narodnim novinama br. 23 od 15. ožujka 2017. objavljena je Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2017. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_03_23_533.html koja se primjenjuje od 1. siječnja 2017.

Osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja, nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, od 1. siječnja 2017. iznosi 1.234,52 kn.

Novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja korisnicima koji su pravo na novčanu naknadu zbog tjelesnog oštećenja ostvarili od 1. siječnja 1999. do 31. prosinca 2016. usklađuju se od 1. siječnja 2017. za 0,65%.

Natrag