U Nar. nov., br. 75 od 31. srpnja 2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Dugopolje koja stupa na snagu 1. kolovoza 2017.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Dugopolje.

Općinski porezi Općine Dugopolje jesu:

  1. prirez porezu na dohodak koji se plaća po stopi od 8%,
  2. porez na potrošnju koji se plaća po stopi od 3%,
  3. porez na kuće za odmor koji se plaća godišnje, u iznosu od 10,80 kn po jednom četvornom metru korisne površine,
  4. porez na nekretnine za koji će se sva pitanja utvrđivanja i naplate urediti posebnom odlukom koja će se donijeti do 30. studenoga 2017.
Natrag