U Nar. nov., br. 125 od dana 15.12.2017. objavljena je Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2018. godinu koja stupa na snagu dana 1.1.2018.

Prema Odluci o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2018. godinu, najniži dnevni iznos neto plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, za 2018. godinu nakon obračuna i obustave poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak sukladno propisima koji uređuju oporezivanje, ne može biti niži od 83,19 kuna.

Natrag