U Nar. nov., br. 28/17 od 29.3.2017. objavljena je Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1.4.2017.

Minimalni novčani iznosi koji predstavljaju minimum iznosa ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta u Republici Hrvatskoj (RH)  koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom, određuju se u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama RH, koja za razdoblje od siječnja do prosinca 2016. iznosi 5.685,00 kn, prema Priopćenju Državnog zavoda za statistiku Broj: 9.1.1/12. od 28. veljače 2017., iznose: - za dijete do 6 godina 17% prosječne plaće 966,45 kn, - za dijete od 7 do 12 godina 20% prosječne plaće 1.137,00 kn, - za dijete od 13 do 18 godina 22% prosječne plaće 1.250,70 kn.

Natrag