U Nar. nov., br. 41 od 27.4.2017. objavljena je Odluka o lokalnim porezima Grada Duge Rese (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1. svibnja 2017.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima (Sl. glasnik Grada Duge Rese, br. 1/02, 1/03, 12/05, 1/07, 5/14) i Odluka o prirezu porezu na dohodak (Sl. glasnik Grada Duge Rese, br. 6/01, 10/14).

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste, stope, visina, porezni obveznici te način obračuna i plaćanja lokalnih poreza Grada Duge Rese.

Natrag