Odluka o kontnom planu za kreditne institucije (Nar. nov., br. 104/17) donesena je temeljem Zakona o kreditnim institucijama (Nar. nov., br. 159/13 - 102/15) i Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (Nar. nov., br. 75/08 i 54/13). Ovom se Odlukom propisuje kontni plan za kreditne institucije. Sadržaj računa i upute za korištenje računa iz kontnog plana za kreditne institucije propisani su Uputom za primjenu kontnog plana, koja se nalazi u prilogu Odluke i njezin je sastavni dio.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_10_104_2397.html

Natrag