U Nar. nov., br. 3 od 11.1.2017. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja koja stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

Ovom Odlukom fizička osoba oslobađa se plaćanje cijene za izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja u razdoblju 2.1.2017. do 1.1.2018.

Natrag