U Nar. nov., br. 115/17 od 23.11.2017. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju koja stupa na snagu 1. siječnja 2018.

Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju odnosno Upute za statističko i bonitetno izvješčivanje.

Natrag