U Nar. nov., br. 87 od 31.8.2017. objavljena je Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2017. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_08_87_2081.html , koja se primjenjuje od 1. srpnja 2017.

Aktualna vrijednost mirovine za jedan osobni bod, radi određivanja mirovine i usklađivanja mirovine i ostalih prava iz mirovinskog osiguranja, od 1. srpnja 2017. iznosi 63,29 kn.

Natrag