Na internet stranicama Fine objavljen je Obrazac za prijavu obveze konsolidacije financijskih izvještaja za 2016.

Obrazac možete preuzeti direktno s internet stranica Fine (www.fina.hr) ili na slijedećoj poveznici Obrazac za prijavu obveze konsolidacije.

Podsjećamo da je odredbama čl. 34. st. 9. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15 - 120/16) propisano da su matična društva dužna obvezu konsolidacije prijaviti Registru godišnjih financijskih izvještaja najkasnije do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Na internet stranicama Fine objavljeno je da se obveza konsolidacije može prijaviti:

  • putem Finine web aplikacije RGFI (za predaju godišnjih financijskih izvještaja putem interneta),
  • u Fininim poslovnicama, putem obrasca za prijavu obveze konsolidacije.

Obveznici koji posjeduju poslovni certifikat koji glasi na matično društvo ili drugi subjekti koji na svome certifikatu imaju dodijeljeno pravo za predaju godišnjega financijskog izvještaja poduzetnika koji predstavlja matično društvo u grupi i obveznik je konsolidacije, obvezu konsolidacije prijavljuju putem web aplikacije RGFI.

Ostali obveznici prijavu obveze konsolidacije mogu obaviti u bilo kojoj Fininoj poslovnici.

Natrag