Korelacijske tablice za 2017.

Svake se godine događaju promjene u carinskoj tarifi: mijenjaju se stope carine, podjela robâ u tarifi, promjena mjernih jedinica itd. Za olakšanje praćenja promjena podjele robâ izrađuju se korelacijske tablice između dosadašnje podjele i nove podjele. Tako te tablice poznavateljima carinske tarife olakšavaju primjenu nove carinske tarife odnosno olakšavaju prijelaz sa stare na novu tarifu.

Cjelokupan tekst i korelacijske tablice za 2017. pogledajte ovdje.

Natrag