U Nar. nov., br. 102/17 od 18. listopada 2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, a stupa na snagu 26. listopada 2017.

Ministar financija će uputom propisati računovodstvena načela koja se primjenjuju u sastavljanju izvještaja o izvršenju državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna.

Natrag