U Nar. nov., br. 46/17 od 12. svibnja 2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom a stupa na snagu 20. svibnja 2017. godine, osim odredaba kojima se propisuje prijava podataka u sustav fiskalizacije, protokoli o postupanju kod komunikacije s Poreznom upravom, te uporaba, sadržaj i postupak ovjere uvezene knjige računa, a koje stupaju na snagu 1. srpnja 2017. godine.

Ovim Pravilnikom usklađuje se Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 146/12) s  odredbama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom u dijelu kojim se propisuje dostavljanje podataka o poslovnim prostorima i proizvođaču (održavatelju) programskog rješenja, sadržaj i postupak ovjere uvezane knjige računa, te način testiranja podataka s računa.

Natrag